रुपन्देही क्याम्पसमा छात्रवृत्ति अक्षयकोष स्थापनाको निम्ति रू ५१,००० (एकाउन्न हजार) प्रदान

Rupandehi Campus का क्याम्पस सभा सदस्य तथा उद्योग व्यापार सङ्गठन, रुपन्देहीका निवर्तमान अध्यक्ष श्री Narayan Prasad Bhandari ज्यू द्वारा रुपन्देही क्याम्पसमा छात्रवृत्ति अक्षयकोष स्थापनाको निम्ति रू ५१,००० (एकाउन्न हजार) प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यबाद व्यक्त गर्दछौं !

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *