क्याम्पसमा राखिएको छात्रवृत्तिअक्षयकोष यसप्रकार छन् ।


१) बुद्धविजयालक्ष्मी छात्रवृत्ति
संस्थापक – श्री बुद्ध कुमार श्रेष्ठ
२) स्व.धनपतिउपाध्याय जेहेन्दार छात्रवृत्ति
संस्थापक —श्री रिता खनाल, सि.न.पा —७, रूपन्देही
३) विश्वगायत्री गरीब छात्रवृत्ति
संस्थापक — स्व. लिलारामन्यौपाने
४) पुन्यतीर्थलम्साल स्मृति छात्रवृत्ति
संस्थापक — श्री सकुन्तलालम्साल, सि.न.पा —९, रूपन्देही
५) नारायण पुष्पादेवीअग्रवाल जेहेन्दार छात्रवृत्ति
संस्थापक – श्री नारायण प्रसादअग्रवाल, सि.न.पा.–५
६) होममाया पार्वती स्मृति गरीब छात्रवृति
संस्थापक – श्री पुष्पाञ्जली उपाध्याय, सि.न.पा.–९
७) मीनबहादुर पदमकुमारी गौचन गरीब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति
संस्थापक – ओमकार गौचन
८) मायादेवी पुनरामखनाल स्मृति छात्रवृत्ति
संस्थापक –उमाकापmले
९) राधादेवी श्रेष्ठ स्मृति छात्रवृत्ति
संस्थापक –श्री केशवलालश्रेष्ठ
१०) स्व.क्याप्टेन चित्रबहादुर गुरुड्ड स्मृति छात्रवृत्ति
संस्थापक – श्री देवीकुमारी गुरुड्ड, सि.न.पा.– ८
११) स्व. बालकृष्ण गोमा अधिकारी स्मृति जेहेन्दार छात्रवृत्ति
संस्थापक – श्री माधवअधिकारी, सि.न.पा.–९
१२) जानकीनारायण खरेल छात्रवृत्ति
संस्थापक – जानकी बराल (खरेल)
१३) स्व.विद्यादेवी प्रधान स्मृति छात्रवृत्ति
संस्थापक – श्री शेखर प्रधान, पुतलीबजार स्याड्डजा
१४) बालगोविन्द सुवेदी गरीब छात्रवृत्ति
संस्थापक – मुना सुवेदी
१५) तुलसीराम माया उपाध्याय जेहेन्दार छात्रवृत्ति
संस्थापक – बालमुकुन्दउपाध्याय
१६) तेजबहादुरजमुनाथापाजेहेन्दारछात्रवृत्ति
संस्थापक – तेज बहादुर थापा
१७) हरि प्रसाद चन्द्रावती अर्याल गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति
संस्थापक –श्री बाबुराम अर्याल
१८) बलराम खगिसरा पन्थ गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति
संस्थापक – श्री बलराम पन्थ
१९) हुतानन्द खनाल जेहेन्दार छात्रवृत्ति
श्री हुतानन्द खनाल
२०) मधुसुदन आचार्य जेहेन्दार छात्रवृत्ति
श्री मधुसुदन आचार्य
२१) यज्ञमÒर्ति भिमकुुमारी कोइरा जेहेन्दार छात्रवृत्ति
संस्थापक – ई गौरव कोइराला
२२) बुद्धिराम कुर्मी गरिब छात्रवृत्तिसंस्थापक– श्री बुद्धिराम कुर्मी
२३) सावित्रीदेवी कुलचन्द्र जेहेन्दार छात्रवृत्ति
संस्थापक– लक्ष्मण ज्ञवाली
२४) रुद्र प्रसाद शर्मा जेहेन्दारछात्रवृत्ति
संस्थापक– रुद्र प्रसाद शर्मा
२५) टोस्टमास्र्टश नितेशकर्ण छात्रवृत्ति
संस्थापक– भैरहवा टोस्टमास्र्टश छात्रवृत्ति
२६) केशमति प्रदिप छात्रवृत्ति
संस्थापक– डा. नम्रता चौधरी